Celem regulaminu jest usystematyzowanie gotowości bojowej członków JOTu w jednostce OSP Gościeradz.

  1. Drużyna Pożarnicza pełni dyżur tygodniowy
  2. Zmiana dyżuru jest o godzinie 6:00 w poniedziałek
  3. Drużyna zobowiązuje się być w gotowości w dni powszednie w  godzinach od 18:00 do 6:00 dnia następnego oraz w święta, soboty i niedziele całodobowo.
  4. W przypadku niezapewnienia gotowości przez członka Drużyny, jest on sam zobowiązany zapewnić sobie zastępstwo w osobie ratownika z innej drużyny w tej samej kategorii.
  5. W kalendarzu na stronie WWW.OSP.GOSCIERADZ.PL jest rozpisany dyżur Drużyn
  6. Pierwsze cztery osoby ze składu drużyny, w tym dowódca i kierowca mają zapewniony udział w wyjeździe alarmowym
  7. Członkowie  JOTu są zobowiązani do przybycia na alarm, lecz muszą przepuścić  w kolejności pierwszych czterech dyżurnych.
  8. Ewentualny wyjazd do zdarzenia drugiego zastępu jest obsadzany zgodnie z czasem przybycia bez względu na dyżur
  9. W trakcie alarmowania dozwolona jest zamiana osobowa, w zastępie wyjazdowym za obopólną zgodą ratownikó

Udostępnij