O NASZEJ JEDNOSTCE

Blog Single

 

Jednostka została utworzona po II Wojnie Światowej w roku 1948 z inicjatywy Mariana Saganowskiego,
Sylwestra Wieczora oraz Mieczysława Wróblewskiego.

W szeregach ówczesnego OSP znajdowali się jeszcze między innymi Antoni Klajbor i Stefan Wawerka. Druhowie nieśli pomoc w obronie mienia mieszkańców wsi, podnosili kulturę przeciwpożarową i służyli przykładem dla pozostałych mieszkańców.

W 1960 r. jednostka otrzymała swój pierwszy samochód marki HANOMAG, bagażówka-sanitarka, który za pieniądze mieszkańców wsi został wyremontowany. Pojazd ten miał wielkie znaczenie dla straży, gdyż pozwolił rozszerzyć teren działań o przyległe wsie, a także znacznie polepszył skuteczność gaszenia. Z chwilą otrzymania samochodu jednostka została przemianowana na typ "S". Intensywna eksploatacja a także mała dostępność części zamiennych do tego leciwego auta spowodowały, że jego miejsce w 1964 r. zajął DODGE. Był to terenowy gazik produkcji angielskiej, który z tych samych przyczyn co jego poprzednik w 1972 r. zakończył służbę w jednostce. Jego miejsce zajął 5 czerwca 1972 r. STAR 20 GM-8 auto rodzimej produkcji. Pieniądze składkowe mieszkańców wsi pozwoliły przemalować pojazd z zielonego na czerwony i wyposażyć w sprzęt będący jednym z najnowocześniejszych w straży. Należy wspomnieć, że auto zostało przydzielone z J.W. w Chełmnie Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, która przekazała go na potrzeby OSP Gościeradz.

W latach 1964-65 wysiłkiem całej wsi pod przewodnictwem OSP została wybudowana remiza, a przy niej świetlica. W tym czasie w szeregi Straży chętnie wstępowała młodzież powodując dynamiczny rozwój jednostki. Zmiana ustroju politycznego oraz podziały terytorialne, które miały miejsce w 1973 r. spowodowały znaczne pogorszenie się sytuacji jednostki. 12 stycznia 1975 r. pod pretekstem przeglądu technicznego samochód został zabrany. Powołana komisja stwierdziła 80% zużycie auta co było niedorzeczne, gdyż samochód brał czynny udział w akcjach bojowych. Na podstawie takiej ekspertyzy Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Bydgoszczy wydała zgodę na kasację - złomowanie. Części pochodzące z auta trafiły do magazynów KRSP Sępólno, a pozostały złom odwieziono do GS Sępólno. Za samochodem ówczesna władza przejęła również motopompę. Takim sposobem jednostka została pozbawiona samochodu pożarniczego co pociągnęło za sobą zmianę typu jednostki i powrót do typu "M".

Po tym czasie jednostka borykająca się z wieloma przeciwnościami władz istniała tylko w dokumentacji. Uśpienie jednostki zostało przerwane w 1987 r. gdy drużyny przygotowane przez naczelnika Włodzimierza Kulczyka do zawodów strażackich zajęły czołowe miejsca

Jednak nadal jednostka była bez wozu strażackiego. Sytuacja uległa zmianie w 1991r. Życzliwa jednostka wojskowa w Bożenkowie przekazała nam Stara 244 wycofywanego ze służby ze względu na wiek auta. Wspólnymi siłami druhów i przy wsparciu mieszkańców auto zostało odrestaurowane, pomalowane na czerwono i przygotowane do działań strażackich. W roku 1997 pozyskano środki na karosację w firmie "Moto-truck" w Kielcach. Odrestaurowany samochód wywołał dużą zazdrość u członków innych jednostek, którzy poczynili nawet starania jego przejęcia. Ostatecznie samochód STAR 244 GBAM z 79 roku pozostaje do dnia dzisiejszego w czynnej służbie w naszej jednostce.

W taki właśnie sposób jednostka doczekała się 50-lecia istnienia. Zanim nadszedł czas świętowania trzeba było poczynić szereg przygotowań. W tym celu strażacy zrobili oświetlenie boiska wiejskiego stawiając słupy oświetleniowe i rozciągnięto przewód elektryczny a także zadaszyli wybetonowaną płytę boiskową. Uroczystość odbyła się 17 maja 1998 roku paradą jednostek z całej gminy. Następnie ks. prałat Kazimierz Kirsztein proboszcz parafii we Wtelnie odprawił mszę św. i poświęcił sztandar jednostki. Całość uświetniła muzyka orkiestry strażackiej z Pruszcza Pomorskiego.

Nasza jednostka gościła w swoich progach wielu znakomitych gości. W skrócie wspomnimy tylko kilku a mianowicie:

Druha Prezesa ZOSP RP Waldemara Pawlaka w dniu 8.12.1991r w czasie poświęcenia sztandaru PSL oraz 10.09.1993r w trakcie kampanii wyborczej.

Komendanta Głównego PSP nadbrygadiera Feliksa Dela, który zaszczycił nas wpisem do kroniki.Wpis do kroniki

W 1999 roku nastąpiła zmiana administracyjna w wyniku której jednostki z naszej gminy przeszły w rejon działań KMSP w Bydgoszczy.

We wrześniu 2003r. rozpoczęliśmy, jak dotychczas największą, inwestycję w naszej wsi ? bagrowanie stawu w centrum naszego Gościeradza. Za pieniądze pozyskane z likwidacji Kółka Rolniczego w Gościeradzu wynajęliśmy firmę, która zajmuje się bagrowaniem stawów, a całą resztę prac wykonaliśmy w czynie społecznym. Dzięki temu centrum naszej wsi wypiękniało, a dodatkowo uzyskaliśmy teren pod budowę nowej remizy mogącej spełnić współczesne normy i potrzeby straży.
Dnia 8 sierpnia 2005r jednostka uzyskała jako pierwsza w gminie i powiecie status Organizacji Pożytku Publicznego.
Budowę remizy OSP Gościeradz rozpoczęliśmy 18 czerwca 2008r. Inwestorem jest jednostka, a wszystkie prace wykonują nasi druhowie oraz mieszkańcy naszej wsi.
Jubileusz 60-cio lecia istnienia naszej jednostki obchodziliśmy 5 lipca 2008r. Obchody rozpoczęły się na terenie budowy, wmurowaniem aktu erekcyjnego przez zaproszonych gości.

Latem 2009r. wprowadziliśmy do podziału  bojowego łódź patrolowo-ratowniczą. Podbudowę - łódź desantową  pozyskaliśmy z JRG1 decyzją Komendanta Miejskiego w Bydgoszczy, którą po remoncie, przemalowaniu i zakupieniu silnika zaburtowego oraz wykonaniu wózka podłodziowego ubezpieczyliśmy i zarejestrowaliśmy.
W grudniu 2010r. został wprowadzony do podziału bojowego samochód Volkswagen T4 jako SLRw ( lekki samochód do ratownictwa wodnego), pod kryptonimem 308-35.  Samochód  pozyskaliśmy z Policji poprzez Komendę Miejską w Bydgoszczy, który dużym wysiłkiem naszych druhów został wyremontowany i przemalowany na kolor czerwony oraz zakupiono radiostację a prywatny sponsor zafundował torbę medyczną OSP R1 i deskę ortopedyczną. Cały zestaw do ratownictwa wodnego pozostaje na utrzymaniu jednostki (ubezpieczenie, rejestracja, paliwo).
Na koniec 2010 roku nasza jednostka zrzeszała 77 członków w tym 15 w MDP. Posiadamy średni samochód gaśniczy STAR 244 wraz ze sprzętem do ratownictwa drogowego HOLMATRO, aparaty ochrony dróg oddechowych firmy AUER, torbę przedmedyczną PSP R1 wraz z deską i szynami, kamizelkę KED (przekazaną od Starosty w 2010r w uznanie za poświęcenie przy powodzi) oraz dwa ubrania do walki z owadami.  Nasza jednostka zrzesza 26 przeszkolonych druhów do działań ratowniczych oraz 7 płetwonurków. Na zawodach pożarniczych wystawiamy drużyny MDP oraz seniorów gdzie zajmujemy czołowe miejsca. Na przeglądach organizowanych przez PSP osiągamy wysokie noty, a wyjazdowość w roku oscyluje w granicach 40-70 interwencji.

Rok 2015 jest wyjątkowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu. Decyzją Komendanta Głównego PSP, z dniem 1 stycznia, zostaliśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG). W styczniu Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Bydgoszczy przekazał nam nieodpłatnie samochód Renault Master, który po przemalowaniu i przebudowie zastąpił wysłużonego Volkswagena. W lipcu Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy przekazał nam samochód ciężki Volvo. Jednostka uczestniczyła w dwóch projektach ze wsparciem unijnym z których pozyskała sanie ratownictwa lodowego i 4 kombinezony wypornościowe. W ramach wsparcia jednostek KSRG, KG PSP wspomogła w zakupach defibrylatora i wyposażenia ratownictwa wodnego. Na mocy porozumienia z Burmistrzem Koronowa samochody i łódź zostały przekazane na utrzymanie Gminy Koronowo. Ponadto przekazaliśmy Burmistrzowi inwestycję budowy remizy w Gościeradzu, który ogłosił przetarg i od początku września ruszyły prace budowlane z terminem zakończenia na 30 listopada 2015r. Aktualnie posiadamy samochód lekki Renault Master SLRw o kryptonimie 309-29 z łodzią płaskodenną, ratowniczo-patrolową ŁD10 z silnikiem zaburtowym Honda BF50A, średni GBARt Star 244 o kryptonimie 309-28 i ciężki GCBA Volvo o kryptonimie 309-27.

15 grudnia 2015r. odbył się odbiór techniczny pobudowanego budynku remizy i od tego dnia rozpoczęliśmy jej użytkowanie. Nowe pomieszczenia wymagały umeblowania, zamontowania instalacji pneumatycznej do podtrzymania ciśnienia w samochodach ciężarowych, zamontowania instalacji przeciwwłamaniowej oraz alarmowej wraz z syreną.

18.12.2016r. nastąpiło uroczyste poświęcenie budynku przez naszego Proboszcza ks. Jarosława Radzikowskiego

Wiosną 2017 roku powołano Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą do której dołączył pies ratowniczy Loco oraz nawiązano współpracę z Grupą Poszukiwawczą PCK w Bydgoszczy w celu wspólnych szkoleń poszukiwawczych.

5 sierpnia 2017 roku przeszła pierwsza nawałnica a 11 sierpnia druga, które zniszczyły znaczny teren naszej gminy. Działania trwały kilka tygodni, usuwania wiatrołomów i zabezpieczania dachów.

28 sierpnia 2018r. powołano Grupę Ratownictwa Wysokościowego.

14 grudnia 2018r. przywitaliśmy nowy średni samochód pożarniczy marki Volvo zabudowany przez firmę Bocar. Nowoczesne auto zastąpiło mocno wysłużonego Stara. Zakup sfinansowany ze środków unijnych z udziałem własnym Gminy Koronowo.

14 sierpnia 2019r. zatwierdzono Regulamin Drużyn Pożarniczych będący elementem pracy JOT, który wprowadza dyżury określonych druhów w cyklu tygodniowym

30 czerwca 2020r. otrzymaliśmy nową łódź patrolowo-ratowniczą Pioner Multi z silnikiem Mercury 80 wraz z przyczepką podłodziową. Zakup sfinansowała Gmina Koronowo.

6 lipca 2020r. jednostka zakupiła nową motopompę pożarniczą Tohatsu VE1500, która zastąpi mocno wysłużoną PO5.

Udostępnij
Opublikowany przez Marcin Zapora