Opel na dachu

Zdarzenie z dnia  31.05.2016. Alarmowanie 15:15 

   W wyniku niedostosowania prędkości do warunków pogodowych, kierujący oplem vectra znalazł się w rowie na dachu. Zdarzenie miało miejsce na DK25 pomiędzy Gościeradzem a Tryszczynem. Po przybyciu, zastaliśmy kierującego poza pojazdem, który został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego i w wyniku niestwierdzenia obrażeń pozostał na miejscu zdarzenia. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu pojazdu a po przybyciu lawety, pomocy przy załadunku. W działaniach uczestniczyli po jednym ZRM, policji i zastęp OSP.

Poszukiwania jałówek limousine

Zdarzenie z dnia  29.05.2016. Alarmowanie 20:37

Zdarzenie z dnia  30.05.2016. Alarmowanie  8:25

Przez dwa dni przeszukiwaliśmy teren Gościeradza i okolicznych miejscowości, w celu odnalezienia i odprowadzenia do obory, jałówek rasy limousine. W niedzielę wieczorem 15 sztuk sforsowało ogrodzenie i rozpierzchło się po okolicy. Wszelkie próby złapania bydląt kończyły się agresywną ucieczką. Pierwszego dnia udało się schwytać trzy jałówki, lecz było to okupione dużą dawką niebezpiecznych zachowań zwierzęcia wobec ratowników. Następnego dnia, w poniedziałek od rana rozpoczęto poszukiwania stada które rozeszło się na dużą odległość począwszy od Okola i Stopki po Wtelno Morzewiec i Tryszczyn. Wszelkie próby spacyfikowania zwierząt kończyły się ich ucieczką. Jedno ze zwierząt przepłynęło Brdę i znajduje się w lesie pomiędzy Samociążkiem a Bożenkowem. Jedynym skutecznym sposobem było zagonienie zwierzęcia w ogrodzony teren i poproszony o pomoc weterynarz z ANIMAL PATROL uśpił ją środkiem nasennym wystrzelonym z wiatrówki. PRZESTRZEGAMY, wszelkie próby siłowego schwytania jałówek są niebezpieczne. Prosimy, w przypadku zauważenia zwierząt, o kontakt telefoniczny z właścicielem 603500398, lub zgłoszenie zdarzenia do GCR w Koronowie 523821024 lub na numer alarmowy straży 998.

Czytaj więcej: Poszukiwania jałówek limousine

Pożar pod transformatorem z przykrym zakończeniem

Zdarzenie z dnia  11.05.2016. Alarmowanie 18:56   

   W wyniku silnego porywu wiatru, sucha gałąź drzewa rosnącego na skraju lasu, w pobliżu transformatora przy ulicy Zakątek w Gościeradzu, spadła na przewody średniego napięcia i spowodowała zapłon poszycia leśnego. Po przybyciu na miejsce zastaliśmy już rozwinięty pożar ściółki, która się paliła jakiś czas ponieważ obszar pożaru wynosił ponad 200 m2 na  terenie podmokłym. Gdyby było bardziej sucho, to zastalibyśmy duży pożar lasu. Jednym prądem gaśniczym, sprawnie zlokalizowaliśmy pożar. W sumie zużyliśmy 5 tys. litrów wody, głównie na dogaszanie pogorzeliska, które zawierało wiele gałęzi i  dużych kęp trawy.

Czytaj więcej: Pożar pod transformatorem z przykrym zakończeniem

Pielęgnacja terenu wokół remizy

 Majowymi wieczorami spotykamy się przy remizie w celu zagospodarowania terenu wokół obiektu. Ze względu na ilaste podłoże nawieźliśmy warstwę czarnoziemu, następnie całość gruntu została wyprofilowana i przygotowana do wysiewu trawy. Grubsze prace wykonano za pomocą ładowarki czołowej i agregatu uprawowego, użyczonego od jednego z druhów. Ale ostatecznie, całość trzeba było uprawić ręcznie. W sumie przygotowaliśmy 1000 m2 powierzchni, którą następnie obsialiśmy trawą. Teraz czekamy na efekty.

 

Czytaj więcej: Pielęgnacja terenu wokół remizy