Walne Zebranie sprawozdawcze za 2013rok

 • Drukuj

W sobotę, 1 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu. Po odegraniu Hymnu OSP, Prezes Włodzimierz Kulczyk przywitał gości i członków a następnie przekazał prowadzenie zebrania swojemu zastępcy Mieczysławowi Bielińskiemu. Przedstawiono sprawozdania jednostki za 2013r, a członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi. Podsumowując ubiegły rok, możemy się pochwalić udanymi zakupami, używanego sprzętu po okazyjnych cenach z likwidowanej jednostki zakładowej straży pożarnej, dzięki temu wszyscy ratownicy są kompletnie umundurowani.

Niestety, przy budowie remizy nie prowadziliśmy żadnych prac, ponieważ zbieramy środki na zamknięcie budynku a ten etap trzeba w całości zabezpieczyć finansowo. Zapewnienie wstąpienia w 2014r. do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, poszerzy nasze możliwości pozyskiwania funduszy na budowę remizy jak i unowocześnienie bazy sprzętowej.

 

 

Jak co roku, dopisali zacni goście:

 • Eugeniusz Kłopotek - Poseł na sejm RP
 • Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Wojciech Porzych - Starosta Bydgoski
 • Leszek Czerkawski - Zastępca Burmistrza Koronowa
 • Tadeusz Zaborowski - Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Mariusz Grzegorek - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Bydgoszczy
 • Zdzisław Mazur - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
 • Piotr Tomaszewski - Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZW ZOSP RP
 • Maciej Makowski - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
 • Jan Michalski - Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
 • Janusz Kozikowski - Sołtys Gościeradza

Wszyscy zaproszeni goście wypowiadali się ciepło o naszej jednostce i doceniali zaangażowanie w rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu. Po zamknięciu zebrania, koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich „Leonki’ w Gościeradzu przygotowały ciepły poczęstunek za który jeszcze raz gorąco dziękujemy.