Obowiązek sprawozdawczy jednostki

W dniu 27 marca  odbyło się walne zebranie  sprawozdawczo-wyborcze jednostki, którego wynikiem był wybór nowego zarządu, którego skład możemy przeczytać w zakładce Zarząd OSP oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe i udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Powyższe uchwały generują potrzebę złożenia odpowiednich sprawozdań do wybranych instytucji. W skrócie zarysujemy całą procedurę.

Zaczynamy od deklaracji CIT-8 z załącznikami, którą wysyłamy elektronicznie do właściwego Urzędu Skarbowego, oraz sprawozdanie finansowe do Szefa KAS poprzez stronę e-Sprawozdania Finansowe. Następnie musimy zgłosić zmianę składu zarządu i komisji rewizyjnej do właściwego Sądu Rejestrowego (zaznaczamy okno ze stowarzyszeniami i wpisujemy nr KRS 000056106) Pierwszy raz z powodu pandemii dokumenty przesłaliśmy elektronicznie poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny. Ponadto, że jednostka OSP w Gościeradzu posiada status organizacji pożytku publicznego, składa coroczne sprawozdanie z działalności do Narodowego Instytutu Wolności, które możemy zobaczyć pod tym linkiem wpisując nasz nr KRS 0000056106. Wybrane jednostki mają także obowiązek złożenia sprawozdania do GUS.

Podsumowując, w przeciągu jednego miesiąca nasza jednostka złożyła całkiem pokaźne zestawienia do sześciu różnych instytucji. Było to możliwe dzięki społecznemu zaangażowaniu członków zarządu dysponującymi stosownymi upoważnieniami, podpisami elektronicznymi oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym.