Łódź patrolowo-ratownicza OSP Gościeradz

Zarząd jednostki złożył wniosek, o wpis statku do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. W związku z tym, dzisiaj odbyła się kontrola łodzi przez rzeczoznawcę technicznego statków. Nasza łódź spełniła wymagania i została dopuszczona do użytkowania.

W związku z pojawiającymi się artykułami w mediach pragniemy dokładnie wyjaśnić historię naszej łodzi. 20 stycznia 2009r. Komenda Miejska PSP w Bydgoszczy przekazała nam nieodpłatnie łódź desantową ŁD-10, która została we własnym zakresie odrestaurowana i dodatkowo wykonano ramę stalową na rufie wraz z drabinką wejściową. Kosztowało nas to 1000zł. Wykonanie przeglądu technicznego przez biegłego i wydanie w dniu 27.07.2009r.Uproszczonego Świadectwa Zdolności Żeglugowej Małego Statku oraz Dokumentu Rejestracyjnego Statku Żeglugi Śródlądowej z nadanym numerem BG-02-173, kosztowało nas 405zł.
Następnym etapem było wykonanie wózka podłodziowego. Ze złomu kupiono za 100zł. oś skrętną wraz z kołami, następnie druh Jarosław Drozdowski w swoim warsztacie wykonał z własnego materiału ramę. Resztę wykonaliśmy we własnym zakresie. Koszt wykonania wyniósł 600zł.,rejestracji i ubezpieczenia 400zł a wartość wózka wyceniamy na 3000zł.
Silnik zaburtowy Evinrude 35KM kupiliśmy za 3000zł., dokupiono jeszcze linię paliwową i zbudowano instalację elektryczną wraz z akumulatorem i skrzynką zabezpieczającą wraz z siedziskiem. Ten etap kosztował nas 200zł a wartość wyceniamy na 4500zł. Cały zestaw kosztował naszą jednostkę 5700zł a wyceniamy go na 14000zł. Nasza jednostka zrzesza dwóch ratowników posiadających patent stermotorzysty.