Wspomnienie o śp. Marianie Saganowskim

   Marian Saganowski urodził się 6 lipca 1924 roku, w rodzinnym domu w Gościeradzu. Jego ojciec, Jan Saganowski wraz z matką Zofią Saganowską z domu Górska, wspólnie prowadzili sklep kolonialny, oraz restaurację i salę taneczną. W miejscu tym goszczono nie tylko mieszkańców Gościeradza i okolic, ale także takie osobistości jak Leon Wyczółkowski, posłów na sejm II Rzeczypospolitej, wysokich rangą wojskowych. Często odbywały się tam wiece i pogadanki patriotyczne. Marian Saganowski ukończył szkołę podstawową w Koronowie. Gdy o niej wspominał, zawsze podkreślał patriotyczne wychowanie. W Koronowie uczył się także gry na skrzypcach, która towarzyszyła mu całe życie, uświetniała uroczystości rodzinne i umilała czas. Miał kontynuować dzieło rodziców, niestety wybuch II Wojny Światowej, przerwał wszelkie plany. W październiku 1939r. rozstrzelano Jego ojca wraz z innymi Polakami w pobliskim Gogolinie. Ich mogiła znajduje się na cmentarzu w pobliskim Wtelnie.

 

            Wdowa wraz z synami, Marianem i Mieczysławem borykała się z przeciwnościami losu. Po zakończeniu wojny próbowano kontynuować dzieło przedwojenne. Niestety, uwarunkowania polityczne uniemożliwiły to. Od tego czasu, Marian Saganowski zajął się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Był jednym z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradzu. Przez ponad 30 lat pełnił funkcję sołtysa w Gościeradzu. Zawsze interesował się techniką, a szczególnie motoryzacją. Ze swoim hobby nie rozstawał się do ostatnich swoich dni. Zmarł 19 września 2016r. w wieku 92 lat, otoczony rodziną w domu w którym się urodził.

            Zachowajmy Go w pamięci, gdyż człowiek żyje tak długo, jak długo żyje pamięć o nim.