Znika jeden z symboli Gościeradza

Zdarzenie z dnia  8.09.2016. Alarmowanie 10:42

   Murowany komin z pełnej cegły klinowej, został pobudowany na początku lat czterdziestych ubiegłego wieku. Dla większości z nas stoi tam od zawsze, wysoki na 28 metrów. Od pewnego czasu, dało się zauważyć lekkie jego przechylenie, lecz w środę, 7 września pojawiła się w nim dziura, na wysokości około metra od końca komina. Z powodu ubytku zaprawy wypełniającej, cegły po prostu wypadły na zewnątrz. Na miejsce przybyli przedstawiciele, Powiatowego Nadzoru Budowlanego oraz Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Decyzja była jednoznaczna, rozebranie górnej części komina.

  Z powodu zagrożenia dla poruszających się ścieżką rowerową oraz drogą krajową nr 25,  zadysponowano, zastąp z naszej straży pożarnej oraz drabiny z JRG3 w Bydgoszczy, w celu wykonania doraźnej rozbiórki budowli. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wykonywaniu prac rozbiórkowych w koszu drabiny. W trakcie usuwania luźnych cegieł, w momentach szczególnie narażonych na osypanie się materiału, wstrzymywaliśmy całkowicie ruch na DK25.  Praca na takiej wysokości, wymuszała na pracujących szczególnej staranności, każda z cegieł była wrzucana do komina po podważeniu bosakiem, odchyły drabiny ograniczały dokładność wykonywanej czynności. Dodatkowym utrudnieniem były metalowe obejmy wzmacniające komin, oraz instalacja odgromowa. Za pomocą ręcznych nożyc odcinaliśmy metalowe elementy. W przeciągu czterech godzin rozebraliśmy około czterech metrów komina.