Pielęgnacja terenu wokół remizy

 Majowymi wieczorami spotykamy się przy remizie w celu zagospodarowania terenu wokół obiektu. Ze względu na ilaste podłoże nawieźliśmy warstwę czarnoziemu, następnie całość gruntu została wyprofilowana i przygotowana do wysiewu trawy. Grubsze prace wykonano za pomocą ładowarki czołowej i agregatu uprawowego, użyczonego od jednego z druhów. Ale ostatecznie, całość trzeba było uprawić ręcznie. W sumie przygotowaliśmy 1000 m2 powierzchni, którą następnie obsialiśmy trawą. Teraz czekamy na efekty.