Start

Świadomy 1%

Organizacja pozarządowa to organizacja działająca między strefą publiczną a prywatną: ani nie jest organem administracji publicznej, ani też jej działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku. Termin ten odnosi się zazwyczaj do stowarzyszeń i fundacji, choć lista jednostek działających w sferze pozarządowej jest zdecydowanie dłuższa.

Organizacja pożytku publicznego (w skrócie OPP) to termin węższy niż organizacja pozarządowa. OPP to taka organizacja pozarządowa, której sąd rejestrowy (Krajowy Rejestr Sądowy, w skrócie KRS) przyznał, na jej wniosek, status pożytku publicznego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gościeradzu posiada status pożytku publicznego jako jedna z dwóch w gminie Koronowo. Przejrzysty opis można znaleźć na oficjalnej stronie Koronowa, która zachęca do przekazywania 1% dla organizacji z naszej gminy. Wystarczy w rozliczeniu podatkowym wpisać numer KRS danej organizacji. W naszym przypadku jest to numer 0000056106.

Organizacje pozarządowe nieposiadające takowego statusu, korzystają z pośrednictwa innej organizacji, lokalnym przykładem jest Ludowy Klub Turystyczny WYCZÓŁ w Gościeradzu, który w deklaracji podaje numer KRS OPP a dopiero w rubryce celu szczegółowego umieszcza nazwę i nr KRS klubu.

Przekazanie 1% powinno być poprzedzone weryfikacją czy aby na pewno dana organizacja posiada status OPP i figuruje na liście organizacji uprawnionych do pozyskiwania 1% za dany rok lub pozyskuje środki za pomocą innej OPP. Okazuje się, że zdarzają się kampanie 1% organizowane przez organizacje pozarządowe nie mające statusu OPP a publikują swój numer KRS. W tym przypadku, środki przekazane na daną organizację nie zostaną jej przekazane lecz znajdą się wspólnej puli.

Do końca kwietnia, każdy z nas ma możliwość przekazania 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Oznaką lokalnego patriotyzmu byłoby zasilenie jednej z działających na terenie własnej gminy. Nie ukrywamy, że bardzo liczymy na każdy grosz pozyskany tą drogą.

Serdecznie dziękujemy osobom, które doceniły nasz trud i w latach ubiegłych zdecydowały się na przekazanie jakże wielkiego 1%.